Назад

Илияна Карастоянова
Медиатор, Коуч, Мастър Коуч, Психолог, Мотивационен оратор
Iliana Karastoianova

тел.0884 54 00 16

Онлайн сесии. На място в кабинет с адрес:
гр.София, бул.“Иван Вазов“№38

Обучител. Провежда обучения на групи.
Води семинари.

Медиатор към Министерството на правосъдието, Мотиватор за личностно израстване и развитие, Автор

Образование:
Бакалавърска степен Психология -ВТУ „Св. Св Кирил и Методий“.
Магистърска степен по Клинична психология във ВТУ „Св. Св Кирил и Методий“.
Специализирала в МБАЛНП „Свети Наум“-4 ти километър и Алексанровска болница.
Медиатор към Министерството на правосъдието.
Обучение за Медиатор в съответствие с нормативните изисквания на Република България към Сдружение „Споразумения“.
Обучение на обучители-Създаване на учебен план и обучителен курс-Презентиране и фасилитиране.  Сдружение „Споразумения“.
Преодоляване на проблемни ситуации /Конфликти/. Работа в обучителен екип.  Коучинг и обратна връзка в обучение.  Сдружение „Споразумения“.
Практика по представяне на Модул собствено обучение.
Сертифициран треньор – Ниво „ MASTER PRACTITIONER“ по метода „DIRECT CHANGE SOLUTION COACHING“.
Практически умения в директния Коучинг, използване на треньорски умения по време на преминаване на изпитни процеси.
Обучение в Усу Рейки-II ниво.
Предстоящи обучения:
Семейни Констелации.
НЛП Практик.
Усуи Рейки – III ниво.